Politica de Confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DEFINIŢII:

Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Smallet Leather Goods are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. Datele sunt colectate în vederea furnizarii produselor indicate pe site-ul www.smallet.ro, precum si în scop de marketing.  Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, adresati o cerere scrisa prin email la: office{at}smallet.ro

Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare operatiunilor de facturare si livrare a produselor comandate. Refuzul dvs. determina imposibilitatea livrarii bunurilor comandate.

www.smallet.ro poate notifica utilizatorii/consumatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari sau alte mesaje speciale.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preîntampina încalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. De asemenea, Smallet poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate în siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, în baza si în limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.